Samråd för utveckling av Norrsundets Hamn

Vi bygger en öppen hamn för en hållbar värld

Norrsundets hamn bedriver idag hamnverksamhet med upp till 450 anlöp per år. Hamnen hanterar i första hand godsslag som skogsprodukter, bulkgods, fisk, avfall m.m. Nuvarande tillstånd är begränsat såtillvida att enbart inleveranser av ved och utleveranser av pappersmassa och sågade trävaror tillåts, varför bolaget ser ett behov av att kunna utöka hamntillståndet för att tillgodose dagens behov av godshantering. Att få till stånd ett mer ändamålsenligt hamntillstånd utifrån de gods som hanteras idag är också något som länge diskuterats med tillsynsmyndigheten, som idag behöver godkänna hantering av samtliga godsslag utöver ved, pappersmassa och sågade trävaror, vilket har resulterat i en stor mängd anmälningsärenden med tillhörande beslut.

Den ansökta verksamheten syftar till att utöka hamnens yta, bredda godsslagen samt möjliggöra för större fartyg, och åtgärderna är således egentligen fristående från utvecklingen av Colabitoils närliggande bioraffinaderi men dess råvaror och produkter kommer att hanteras inom hamnen.

Samrådsunderlag som övergripande beskriver de planerade verksamheterna och projektets miljöpåverkan kan laddas ner här nedan.

Syftet med samrådet är att informera och hämta in synpunkter från närboende i Norrsundet inför arbetet med att ta fram en tillståndsansökan.

Samrådsmöte och öppet hus hålls den 19 respektive 20 augusti, plats Fyren i Norrsundet. Förbokning krävs vid samrådsmötet och sker via länken här nedan.

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring 0771-10 10 40.

Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara ingivna senast den 31 augusti 2021.

Samrådsunderlag

Här kan du ladda ner det fullständiga samrådsdokumentet.

Frågor & Anmälan

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring 0771-10 10 40.

Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara ingivna senast den 31 augusti 2021.

Samrådsmöte hålls tillsammans med Gävle kommun den 19 augusti (kräver föranmälan) och den 20 augusti håller vi öppet hus mellan kl 15:00-18:00 (kräver EJ föranmälan). Plats är Fyren i Norrsundet.

Anmälning
Anmälning till samrådsmötet den 19 augusti genomförs via Webropol.

HAMNANSVARIG

Lotta Fogelberg | Tel: 070-221 96 95 | Mail: lotta.fogelberg@norrsundetshamn.com

Säkerhetskamerasystem

© All Rights Reserved 2020