Norrsundet Hamn Säkerhetskamerasystem

Ändamål

Medan du befinner dig i Norrsundet Hamn kan vi komma att samla in följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

  • Rörlig bild
  • Positioneringsinformation d.v.s. var du befinner dig och rörelse runt Norrsundet Hamn.

 

Norrsundet Hamn AB är ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.

Kameraövervakningssystemet är på plats för att möjliggöra övervakning av känsligt material och utrustning i industriområdet. Den kommer också att användas för att möjliggöra övervakning av obehöriga personer som går in på platsen utan tillstånd.

Kameror är placerade vid portar till industriområdena för följande ändamål:

  • Öppna och stäng portar säkert för att förhindra skador på fordon och människor
  • Kontrollera så att inga obehöriga får tillträde till industriområdet när portar öppnas
  • Övervaka utsatta områden där det finns risk för att obehöriga får tillträde till industriområdet
  • Att förebygga och avslöja egendomsskador och relaterade brott
  • Utreda incidenter och olyckor

 

Kameror är också stationerade på områden där utrustning behöver övervakas. Kamerorna är inställda för att endast spela in bilder. Inget ljud kommer att spelas in eller lagras i systemet.

Vilka tider kommer övervakningen att ske?

Inspelningarna kommer att genomföras 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Detta för att möjliggöra registrering av eventuella olyckor som skulle inträffa på grund av utrustningsfel och för att identifiera obehörigas rörelser på platsen.

Lagringstid

Allt inspelat material lagras i 7 dagar och raderas sedan. Inspelningarna delas inte med någon tredje part eller utanför Sverige & EU/ECC. Inspelningen kommer endast att granskas vid en anmäld olycka eller intrång av obehörig person. Videobevis kommer bara att sparas längre i följande scenarier

  1. Det har inträffat en olycka och inspelningarna kommer att sparas så att olyckan kan analyseras för att förhindra framtida händelser.
  2. Materialet har efterfrågats av polisen vid utredning. I det här fallet laddas materialet ner och delas med polisen och kan lagras lokalt upp till men inte längre än en tidsperiod på 30 dagar.

Vem har tillgång till inspelningen

De enda som har tillgång till bilderna är hamnchefen, IT-personalen och polisen (om de laddas ner och delas med dem för en polisutredning).

Inga andra personer får granska bilderna förutom vid granskning av olyckor i vilket fall alla personer som ingår i filmen kommer att kontaktas innan videon delas med dem som behöver granska utrustningsfelet.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet (GDPR-DPO) ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt, korrekt och transparent sätt. Om du har några frågor kan vi kontaktas via mailadressen dataskyddsombud@colabit.com eller via telefon på 0703901048

Ytterligare information

Om du behöver ytterligare råd eller stöd om dina rättigheter kan du hitta mer information på

https://www.imy.se/privatperson/kamerabevakning/dina-rattigheter-som-bevakad/

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/