Välkommen till

Max fartygslängd i meter
0
Max djupgång i meter
0
Max bredd i meter
0
Hamnens totalarea i hektar
0

Om Norrsundet

Norrsundets hamn är belägen ca 4,1 mil norr om Gävle, mitt i Mellansveriges logistiknav. Med nära anslutning till E4:an, möjlighet att ta emot tåg i hamnområdet och två kajer för anlöpande fartyg kan Norrsundets hamn erbjuda många logistiklösningar.

Norrsundets hamn samarbetar med Norrsundets stuveri som sköter det operativa arbetet i hamnen under Norrsundets hamns ledning. Hamnen ägs av Colabit och drivs med inriktning inom energi- och miljöområdet.

FAKTA

Norrsundets hamn har ett brett utbud av tjänster inom området hamnlogistik.
Kundens behov styr – vi jobbar för att hitta den optimala lösningen för varje kund.
Gods som kommer in via hamnen kan mellanlagras på lagringsytor utomhus eller i magasin

Lagring

 • Magasin 100 t/kvm
 • Utomhus lagring  30 hk
 • Tullager
 • Varmlager
 • Kan skräddarsy lagring 

Tjänster

 • Lastning lossning
 • Godshantering
 • Transportlösningar
 • Packning av produkter
 • Vägning av gods
 • Fartygsbränsle
 • Kemikalier
 • Kundspecifika lösningar
 • Verkstad
 • Norrsundets stuveri

Maskinpark

 • Hjullastare 
 • Motviktstruck 
 • Terminaldragare
 • Mobila kranar
 • Loadplate
 • Silolastare

Hamnen

 • Djup 6,20 m
 • Fartygslängd 120 m
 • Fartygsbredd 16 m
 • 2 kajer längd 600 m
 • Isbrytare
 • Våg
 • Mobil kran 
 • Järnväg
 • Nära till E4:an

Priser

HAMNAVGIFT: 5,15 sek/GT

MILJÖAVGIFT: 0,45 sek/GT

ISTILLÄGG: 1/12 – 31/3    4,50 sek/GT

VARUHAMNAVIFT: 7,00 sek/MT 

säkerhet

Norrsundets hamn

Norrsundets hamn arbetar under de regler och tillstånd som krävs för att bedriva hamnverksamhet.

01

jobbar med förebyggande insatser

02

anser att människors liv och hälsa har högsta prioritet

03

jobbar med utbildning och genomförande av övningar.

Sjöfartskydd

ISPS är en förkortning av International Ship & Port facility Security code. ISPS är ett regelverk som är antaget av International Maritime Organisation (IMO), det internationella sjösäkerhetsorganet. IMO lyder under FN, regelverket gäller alltså för hamnar över hela världen och syftar till att skapa säkra transporter mellan hamnarna för passagerare och gods. Regelverket har funnits sedan 2004.
Från hamnens sida gäller det bl.a. att se till att obehöriga personer, vapen eller sprängmedel inte kommer in i hamnanläggningen. För att säkerställa att vi, Norrsundets hamn, gör vad som åligger oss enligt regelverket har vi utarbetat skyddsplaner som beskriver vår organisation och hur vi planerat att hantera det dagliga (rutinmässiga) säkerhetsarbetet i hamnanläggningarna och vad vi gör om extraordinära situationer uppstår. Dessa planer har godkänts av Transportstyrelsen, Sjöfartsinspektionen.

För att besöka Norrsundets hamn krävs tillstånd.

referenskunder

Senaste Nytt

LEDIGA LOKALER

Lokal i fint skick, uthyres till företag med kontorsverksamhet Närhet till Norrsundets Hamn med möjlighet tilL logistiska lösningar såsom lagring,

Läs mer

Nyhetsbrev

Skriv in din mailadress för att få vårt nyhetsbrev.

HAMNANSVARIG

Lotta Fogelberg | Tel: 070-221 96 95 | Mail: lotta.fogelberg@norrsundetshamn.com

Säkerhetskamerasystem

© All Rights Reserved 2020