Colbitoil AB förvärvar Norrsundets hamn

Colabit förvärvar genom det helägda dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB samtliga aktier i  Norrsundets Hamn AB från Södra Norrlands Hamn & Logistik AB.
Förvärvet innebär att Colabitoil nu har rådighet över ett tillräckligt stort markområde för att fortsätta med miljöansökan för att bygga en produktionsanläggning för att framställan av fossilfria bränslen ( bensin, jetbränsle & diesel). Målet är att ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023.

Den verksamhet som bedrivits i hamnen tidigare med hantering/lagring av biobränslen etc kommer att fortsätta och även utvecklas vidare.

Läsa mer om Colabitoil på https://www.colabitoil.com/

Dela:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Flera nyheter